ul.Wojsławska 2a, 39-300 Mielec,
 e-mail: biuro@sgprojekt.pl
 NIP:817-197-93-54
 tel./fax (017) 584 02 75,
 kom. 660 755 193, 509 605 584
Formularz kontaktowy

Nazwa firmy:
E-mail :
  
Zakup wyposażenia oraz oprogramowania współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu - 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.